Tag Archives: vượt tù-vượt biển

Vài Hình Ảnh Buổi Ra Mắt Sách

Posted in book event, Dallas, Huynh Cong Anh, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Cảm Nghĩ Về Vượt Tù-Vượt Biển

Ngày 22 tháng 11, năm 2016 Cảm Nghĩ Về Vượt Tù – Vượt Biển   Chủ nghĩa cộng sản trong thế kỷ 20 phải chịu trách nhiệm cho cái chết của 100 – 110 triệu người trên toàn thế giới.  … Continue reading

Posted in book event, book event, Huynh Cong Anh, kể chuyện, Lien Ket's Activities, Tù cải tạo, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Đọc Hồi Ký Huỳnh Công Ánh

    Huy Phương   Cuối năm 1980, tôi là một người tù ở K3 thuộc trại Tân Kỳ Nghệ Tĩnh, được nghe bạn bè bàn tán là Huỳnh Công Ánh, một người tù “cải tạo” ở K1 đã trốn … Continue reading

Posted in book event, Opinion, Tù cải tạo, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Hồi Ức Nghiệt Ngã “Vượt Tù-Hồi ức nghiệt ngã “VƯỢT TÙ-VƯỢT BIÊN”của người tù chính trị Huỳnh Công ÁnhVượt Biển”

Hồi ức nghiệt ngã “VƯỢT TÙ-VƯỢT BIÊN”của người tù chính trịHUỲNH CÔNG ÁNH!letamanhNhận được tập bản thảo Hồi Ký ” VƯỢT TÙ – VƯỢT BIÊN” từ chiến hữu Huỳnh Công Ánh, tôi không khỏi ngạc nhiên và thắc mắc. Ngạc … Continue reading

Posted in book event, Huynh Cong Anh, kể chuyện, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Hồi Ký Vượt Tù, Vượt Biển

Trân Trọng Giới Thiệu Hồi Ký Vượt Tù, Vượt Biển của Huỳnh Công Ánh sẽ được phát hành nay mai và ra mắt tại Hoa Thịnh Đốn.  Mong sẽ được đón nhận khắp nơi.

Posted in book event, Huynh Cong Anh, kể chuyện, Lien Ket's Activities, Tù cải tạo, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment