Category Archives: Song

Tiếng Công Tây Nguyên

Xin mời thưởng thức một sáng tác đấu tranh mang âm hưởng Tây Nguyên của nhạc sĩ Phan Ni Tấn.  

Posted in music, Song, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

SƠN HÀ NGUY BIẾN

Posted in Song, Uncategorized | Leave a comment

Sơn Hà Nguy Biến – Đoàn Chính trình bày

Posted in book event, Montreal, PQ, Patriotism, Song, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Tường Thuật Ra Mắt Vượt Tù-Vượt Biển tại Orlando, FLA

RA MẮT HỒI KÝ VƯỢT TÙ VƯỢT BIỂN và THI TẬP CÁT BỤI LĂN TRẦM của TÁC GIẢ HUỲNH CÔNG ÁNH tại ORLANDO, FLORIDA.                                                     Tường thuật của Vinh Hồ   Orlando chiều mưa. Dù mưa, căn phòng vẫn ấm áp … Continue reading

Posted in book event, book event, Huynh Cong Anh, kể chuyện, Patriotism, Song, Uncategorized | Leave a comment

Đất Nước Mình Ngộ Quá, Phải Không Anh?

Từ khi cô giáo Lam từ Hà Tĩnh cho phổ biến bài thơ nói lên nỗi khắc khoải của mình trước hiện tình đất nước, bài thơ đã làm xúc động biết bao người.  Đã có biết bao nhạc cảm nhận được nỗi lòng … Continue reading

Posted in concert, Opinion, Song, Tho / Poetry | Tagged , , , , , | Leave a comment

Đất Nước Mình Ngộ Quá…

Phổ nhạc bài thơ của Cô Giáo Lam như một bước đồng hành – Huỳnh Công Ánh sáng tác và trình bày.    

Posted in concert, Huynh Cong Anh, Song | Leave a comment

Bài Ca Cảm Tạ gửi vị ân nhân Robert Funseth – Huỳnh Công Ánh sáng tác

A SONG OF APPRECIATION Dedicated To ROBERT FUNSETH SENIOR DEPUTY ASSISTANT SECRETARY OF STATE By The VIETNAMESE POLITICAL PRISONERS AND THEIR FAMILIES Lyrics and Music by HUYNH CONG ANH A Song of Appreciation For Robert L. Funseth Some men have … Continue reading

Posted in Huynh Cong Anh, Lien Ket's Activities, Song | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment