Category Archives: Song

Đất Nước Mình Ngộ Quá, Phải Không Anh?

Từ khi cô giáo Lam từ Hà Tĩnh cho phổ biến bài thơ nói lên nỗi khắc khoải của mình trước hiện tình đất nước, bài thơ đã làm xúc động biết bao người.  Đã có biết bao nhạc cảm nhận được nỗi lòng … Continue reading

Posted in concert, Opinion, Song, Tho / Poetry | Tagged , , , , , | Leave a comment

Đất Nước Mình Ngộ Quá…

Phổ nhạc bài thơ của Cô Giáo Lam như một bước đồng hành – Huỳnh Công Ánh sáng tác và trình bày.    

Posted in concert, Huynh Cong Anh, Song | Leave a comment

Bài Ca Cảm Tạ gửi vị ân nhân Robert Funseth – Huỳnh Công Ánh sáng tác

A SONG OF APPRECIATION Dedicated To ROBERT FUNSETH SENIOR DEPUTY ASSISTANT SECRETARY OF STATE By The VIETNAMESE POLITICAL PRISONERS AND THEIR FAMILIES Lyrics and Music by HUYNH CONG ANH A Song of Appreciation For Robert L. Funseth Some men have … Continue reading

Posted in Huynh Cong Anh, Lien Ket's Activities, Song | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Tình Cha – Huỳnh Công Ánh

Kính dâng các đấng nghiêm phụ nhân Ngày Lễ Cha 2015

Posted in concert, Huynh Cong Anh, Song | Tagged , , , | Leave a comment

Chỉ Tay Năm Ngón – Việt Oan TTYN

Posted in concert, Song | Tagged , , , | Leave a comment

Sơn Hà Nguy Biến

Giới Thiệu Sáng Tác Mới Huỳnh Công Ánh sáng tác và Trình bày    

Posted in concert, Huynh Cong Anh, Song, Tho / Poetry | Tagged , , , | Leave a comment

Xuân Đất Khách

Giới Thiệu Sáng Tác Mới Phổ thơ Trần Trung Đạo: Xuân Đất Khách Huỳnh Công Ánh sáng tác và Trình bày  

Posted in book event, Lien Ket's Activities, Song, Tho / Poetry | Leave a comment