Category Archives: Opinion

Tin Sách – Tin Sách

Liên Kết Văn Nghệ Sĩ – Thanh Niên -Sinh Viên Việt Nam Tự Do Hân Hạnh Giới Thiệu Hồi Ký VƯỢT TÙ-VƯỢT BIỂN của Huỳnh Công Ánh Người tù cải tạo bất khuất, Người Chiến Sĩ của Tự Do Sau … Continue reading

Posted in book event, book event, Huynh Cong Anh, kể chuyện, Opinion, Tù cải tạo, Uncategorized | Leave a comment

Commentary from Richard Botkin

November 22, 2016     Escape to Freedom—Commentary   Communism in the 20th Century is responsible for the worldwide deaths of 100-110 million people.  Those numbers in no way begin to quantify the suffering endured, and continuing to be endured … Continue reading

Posted in Opinion | Tagged , , , , , | Leave a comment

THE PLIGHT OF THE VIETNAMESE PEOPLE AFTER THE COMMUNIST CONQUEST OF SOUTH VIETNAM

THE PLIGHT OF THE VIETNAMESE PEOPLE AFTER THE COMMUNIST CONQUEST OF SOUTH VIETNAM   It has been estimated that 65,000 South Vietnamese were executed by the communist North Vietnamese who took over the Republic of South Vietnam (RSV) on April … Continue reading

Posted in book event, book event, Huynh Cong Anh, Opinion, Tù cải tạo, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Đọc Hồi Ký Huỳnh Công Ánh – Quan Dương

    ĐỌC HỒI KÝ HUỲNH CÔNG ÁNH Quan Dương   Hình như tôi là người sau cùng đọc bản thảo của anh Huỳnh Công Ánh dù cả hai chúng tôi hiện đang cùng sống chung thành phố New Orleans … Continue reading

Posted in book event, Huynh Cong Anh, kể chuyện, Opinion, Tù cải tạo, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Ý Kiến Bạn Đọc – Việt Báo Online

Dưới đây là một vài ý kiến bạn đọc về hồi ký Vượt Tù – Vượt Biển 23/09/201601:38:39 Lai nguyễn Khách Tôi là Nguyễn Thái Lai xin thêm về văn Nghệ đấu tranh của Ông Huỳnh Công Ạnh KHi tôi tới MỸ … Continue reading

Posted in book event, Huynh Cong Anh, kể chuyện, Opinion, Tù cải tạo, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Đọc Hồi Ký Huỳnh Công Ánh

    Huy Phương   Cuối năm 1980, tôi là một người tù ở K3 thuộc trại Tân Kỳ Nghệ Tĩnh, được nghe bạn bè bàn tán là Huỳnh Công Ánh, một người tù “cải tạo” ở K1 đã trốn … Continue reading

Posted in book event, Opinion, Tù cải tạo, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Huỳnh Công Ánh, Vượt Tù, Vượt Biển

Ngày 28- 3-1985, trong kỳ Đại hội Ca nhạc Đấu tranh tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, nhằm yểm trợ công cuộc bài trừ hải tặc và bảo vệ thuyền nhân, có sự góp mặt của các nhạc sĩ Hà … Continue reading

Posted in book event, Huynh Cong Anh, kể chuyện, Lien Ket's Activities, Opinion, Tù cải tạo, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment