Category Archives: concert

Đất Nước Mình Ngộ Quá, Phải Không Anh?

Từ khi cô giáo Lam từ Hà Tĩnh cho phổ biến bài thơ nói lên nỗi khắc khoải của mình trước hiện tình đất nước, bài thơ đã làm xúc động biết bao người.  Đã có biết bao nhạc cảm nhận được nỗi lòng … Continue reading

Posted in concert, Opinion, Song, Tho / Poetry | Tagged , , , , , | Leave a comment

Đất Nước Mình Ngộ Quá…

Phổ nhạc bài thơ của Cô Giáo Lam như một bước đồng hành – Huỳnh Công Ánh sáng tác và trình bày.    

Posted in concert, Huynh Cong Anh, Song | Leave a comment

Tình Cha – Huỳnh Công Ánh

Kính dâng các đấng nghiêm phụ nhân Ngày Lễ Cha 2015

Posted in concert, Huynh Cong Anh, Song | Tagged , , , | Leave a comment

Chỉ Tay Năm Ngón – Việt Oan TTYN

Posted in concert, Song | Tagged , , , | Leave a comment

Sơn Hà Nguy Biến

Giới Thiệu Sáng Tác Mới Huỳnh Công Ánh sáng tác và Trình bày    

Posted in concert, Huynh Cong Anh, Song, Tho / Poetry | Tagged , , , | Leave a comment

Có Điều Gì Đã Mang Niềm Tin Trở Lại

    075 (1) 076 077  

Posted in concert, Lien Ket's Activities | Tagged , , , , | Leave a comment

Văn Nghệ Đấu Tranh Liên Kết Thổi Làn Gió Mới Đến Dallas

Sau những buổi trình diễn thật thành công tại San Jose, rồi Hoa Thịnh Đốn và Nam Cali, chương trình văn nghệ đấu tranh do tổ chức Liên Kết Văn Nghệ Sĩ, Thanh Niên, Sinh Viên Việt Nam Tự Do … Continue reading

Posted in concert, Lien Ket's Activities | Tagged , , , , , , | Leave a comment