Category Archives: book event

Phỏng Vấn Tác Giả Huỳnh Công Ánh tại Montreal

https://drive.google.com/file/d/0B_d5J-ZuLqLsYlZETU1ScEp4cms/view?ts=59d20830   Do Hoàng Quốc thực hiện

Posted in book event, book event, Huynh Cong Anh, interview, kể chuyện, Montreal, PQ, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Cảm Nghĩ Tham Dự Ra Mắt Sách Vượt Tù Vượt Biển tại Montreal

HUỲNH CÔNG ÁNH, NGƯỜI VƯỢT THOÁT   *SONG THAO   Huỳnh Công Ánh là một nhạc sĩ. Anh sống với nhạc. Nhạc tranh đấu. Tháng 3 năm 1985, anh cùng các nhạc sĩ Việt Dzũng, Châu Đình An, Phan Ni … Continue reading

Posted in book event, book event, Huynh Cong Anh, kể chuyện, Montreal, PQ, Opinion, Tù cải tạo, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Sơn Hà Nguy Biến – Đoàn Chính trình bày

Posted in book event, Montreal, PQ, Patriotism, Song, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Tường Thuật Ra Mắt Vượt Tù-Vượt Biển tại Orlando, FLA

RA MẮT HỒI KÝ VƯỢT TÙ VƯỢT BIỂN và THI TẬP CÁT BỤI LĂN TRẦM của TÁC GIẢ HUỲNH CÔNG ÁNH tại ORLANDO, FLORIDA.                                                     Tường thuật của Vinh Hồ   Orlando chiều mưa. Dù mưa, căn phòng vẫn ấm áp … Continue reading

Posted in book event, book event, Huynh Cong Anh, kể chuyện, Patriotism, Song, Uncategorized | Leave a comment

Đọc Cát Bụi Lăn Trầm của Huỳnh Công Ánh

Vào ngày 27-8-2017 tại Orlando Florida Lúc 1.30pm anh em trong VBVNHN  và các Hôi đoàn tổ chức ra mắt sách cho Trưởng nhóm HƯNG CA là anh Hùynh Công Ánh. Cách nay một tháng Tố Anh Chủ tịch VBDNHK … Continue reading

Posted in book event, book event, Huynh Cong Anh, Opinion, Patriotism, Remembrance - Tưởng Niệm, Tho / Poetry | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Kính Mời Tham Dự Ra Mắt Sách Vượt Tù – Vượt Biển tại Orlando – Florida

                                            THƯ  MỜI   Chúng tôi : -Tổng Hội cùng Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, Orlando. -Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại/Vùng Đông Nam Hoa Kỳ. -Hội Văn Nghệ Tự Do, Orlando. -Hội Pine Hills, Orlando Trân … Continue reading

Posted in book event, book event, Huynh Cong Anh, kể chuyện, Lien Ket's Activities, Tù cải tạo, Uncategorized | Leave a comment

Giới Thiệu Tác Giả tại buổi ra mắt sách tại Dallas

Giới thiệu tiểu sử HCA/của nhà báo Thái Hóa Lộc HUỲNH CÔNG ÁNH VỚI SINH HOẠT TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ Cuối năm 1980 Huỳnh Công Ánh vượt tù ở trại Tân Kỳ Nghệ Tĩnh. Mùa Đồng 1981 lần đầu tiên … Continue reading

Posted in book event, book event, Dallas, Huynh Cong Anh, Tù cải tạo, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment