Category Archives: interview

Lời Của Phi Khanh

Kính Mời theo dõi buổi  hội luận giữa các tác giải Huy Phương, Huỳnh Công Ánh và Thu Nga. Hội Luận Thu Nga Hùynh c Ánh Huy Phương -Lời của Phi Khanh

Posted in book event, Dallas, Hoi Luan, interview, kể chuyện, music, Tho / Poetry, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Chúc Thư Của Một Người Lính Già

Kính mời theo dõi buổi hội luận giữa tác giả Huy Phương, nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh và nhà văn Thu Nga. Hội Luận Thu Nga Huỳnh c Ánh Huy Phương Chúc thư Của một Người Lính Già

Posted in Binh Luan, Hoi Luan, interview, kể chuyện, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Phỏng Vấn Tác Giả Huỳnh Công Ánh – Phần 2

Kính mời theo dõi http://olelo.granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=19&clip_id=63092

Posted in book event, Huynh Cong Anh, interview, Patriotism, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

VNTV Phỏng Vấn Huỳnh Công Ánh nhân buổi ra mắt Vượt Tù – Vượt Biển

Kính Mời Theo Dõi Phần I   http://olelo.granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=19&clip_id=63033

Posted in book event, Huynh Cong Anh, interview, kể chuyện, Orlando, Uncategorized, Video | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Phỏng Vấn Tác Giả Huỳnh Công Ánh tại Montreal

https://drive.google.com/file/d/0B_d5J-ZuLqLsYlZETU1ScEp4cms/view?ts=59d20830   Do Hoàng Quốc thực hiện

Posted in book event, book event, Huynh Cong Anh, interview, kể chuyện, Montreal, PQ, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment