Category Archives: Dallas

Lời Của Phi Khanh

Kính Mời theo dõi buổi  hội luận giữa các tác giải Huy Phương, Huỳnh Công Ánh và Thu Nga. Hội Luận Thu Nga Hùynh c Ánh Huy Phương -Lời của Phi Khanh

Posted in book event, Dallas, Hoi Luan, interview, kể chuyện, music, Tho / Poetry, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Vài Hình Ảnh Buổi Ra Mắt Sách

Posted in book event, Dallas, Huynh Cong Anh, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Giới Thiệu Tác Giả tại buổi ra mắt sách tại Dallas

Giới thiệu tiểu sử HCA/của nhà báo Thái Hóa Lộc HUỲNH CÔNG ÁNH VỚI SINH HOẠT TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ Cuối năm 1980 Huỳnh Công Ánh vượt tù ở trại Tân Kỳ Nghệ Tĩnh. Mùa Đồng 1981 lần đầu tiên … Continue reading

Posted in book event, book event, Dallas, Huynh Cong Anh, Tù cải tạo, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Tâm Tình với Cựu Tù Cải Tạo Huỳnh Công Ánh – phần 13

Xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp câu chuyện tù và vượt tù của Huỳnh Công Ánh – phần 13

Posted in book event, Dallas, Huynh Cong Anh, kể chuyện, Tù cải tạo, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Tâm Tình với Cựu Tù Cải Tạo Huỳnh Công Ánh phần 12

Xin mời quí vị và các bạn theo dõi tiếp phần kể chuyện  – phần 12  

Posted in book event, Dallas, Huynh Cong Anh, kể chuyện, Tù cải tạo, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Tâm Tình với Cựu Tù Cải Tạo Huỳnh Công Ánh phần 11

Xin kính mời quý vị và các bản theo dõi tiếp buổi tâm tình với cựu tù cải tạo Hùy nh Công Ánh, phần 11  

Posted in Dallas, Huynh Cong Anh, kể chuyện, Tù cải tạo, Uncategorized | Leave a comment