Monthly Archives: August 2017

Kính Mời Tham Dự Ra Mắt Sách Vượt Tù – Vượt Biển tại Orlando – Florida

                                            THƯ  MỜI   Chúng tôi : -Tổng Hội cùng Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, Orlando. -Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại/Vùng Đông Nam Hoa Kỳ. -Hội Văn Nghệ Tự Do, Orlando. -Hội Pine Hills, Orlando Trân … Continue reading

Posted in book event, book event, Huynh Cong Anh, kể chuyện, Lien Ket's Activities, Tù cải tạo, Uncategorized | Leave a comment

SẦU!

  Đất khách nam nhi vỏ chuôi gươm sét Tru bình rượu cạn ngước cổ kêu trời Ngoài kia lả tả rơi hoa tuyết Trong lòng lữ khách sùng sục sôi   Chí cả mài gươm miệt mài cuối kiếp … Continue reading

Posted in Huynh Cong Anh, Tho / Poetry, Uncategorized | Leave a comment

Hát cho Trần Thị Nga, Mẹ Nấm

Hôm nay tôi hát bài ca Gởi về Trần Thị Nga và Mẹ Nấm Trước áp bức, bạo tàn, cùm gông, họng súng Vẫn dõng dạc đứng lên vì công chính phải kêu đòi   Mẹ Nấm, Trần Thị Nga … Continue reading

Posted in Tho / Poetry, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment