Monthly Archives: June 2017

Phỏng Vấn Huỳnh Công Ánh – Bùi Dương Liêm thực hiện

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Phóng Sự Ra Mắt Sách Vượt Tù-Vượt Biển do Bùi Dương Liêm thực hiện – Phần 2

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hình ảnh buổi ra mắt sách tại Hoa Thịnh Đốn

This gallery contains 13 photos.

Gallery | Leave a comment

Tường Trình Buổi Ra Mắt Sách Vượt Tù – Vượt Biển tại Hoa Thịnh Đốn

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ABOUT THE AUTHOR AND HIS BOOKS by Mr. Cao Nguyen

It is my greatest pleasure to share with you my thoughts and reflections on Huynh Cong Anh’s newest creations.  Perhaps, many of us know of him as a musician and songwriter more than a poet and writer. But today, we … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Giới thiệu Huỳnh Công Ánh

1/ Tác Giả và Tác Phẩm: Kính thưa quí vị niên trưởng Kính thưa quí chiến hữu, quí văn thi hữu và quí thân hữu Thưa các bạn trẻ cùng cùng có mặt tại đây hôm nay để nghe tâm … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment