Monthly Archives: April 2017

Kính Mời Tham Dự

Image | Posted on by | Leave a comment

Ra Mắt Vượt Tù-Vượt Biển tại Dallas, TX

081-084

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vài Hình Ảnh Buổi Ra Mắt Sách

Posted in book event, Dallas, Huynh Cong Anh, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Giới Thiệu Tác Giả tại buổi ra mắt sách tại Dallas

Giới thiệu tiểu sử HCA/của nhà báo Thái Hóa Lộc HUỲNH CÔNG ÁNH VỚI SINH HOẠT TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ Cuối năm 1980 Huỳnh Công Ánh vượt tù ở trại Tân Kỳ Nghệ Tĩnh. Mùa Đồng 1981 lần đầu tiên … Continue reading

Posted in book event, book event, Dallas, Huynh Cong Anh, Tù cải tạo, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ra Mắt Vượt Tù – Vượt Biển tại Dallas

Image | Posted on by | Leave a comment