Monthly Archives: March 2017

Đọc Hồi Ký Vượt Tù Vượt Biển Của Nhà Văn Huỳnh Công Ánh

Việt Phương Được tác giả gửi tặng cuốn “Hồi Ký Vượt Tù Vượt Biển”, tôi không khỏi xúc động. Nỗi xúc động vì mới nghe tác giả chia sẻ đang viết về cuốn hồi ký này không lâu, nay đã … Continue reading

Posted in book event, book event, Huynh Cong Anh, kể chuyện, Tù cải tạo, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

NGHE NHẠC, ĐỌC THƠ VÀ ĐỌC HỒI KÝ VƯỢT TÙ VƯỢT BIỂN CỦA NHẠC SĨ HUỲNH CÔNG ÁNH

  Trần Minh Hiền   Tôi có cơ may và có duyên rất tốt nên quen biết nhạc sĩ, ca sĩ, thi sĩ Huỳnh Công Ánh, người nghệ sĩ đa tài, người có tâm Bồ Tát tâm Phật và nhà … Continue reading

Posted in book event, book event, Huynh Cong Anh, kể chuyện, Tù cải tạo, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment