Monthly Archives: January 2017

Cảm Nghĩ Về Vượt Tù-Vượt Biển

Ngày 22 tháng 11, năm 2016 Cảm Nghĩ Về Vượt Tù – Vượt Biển   Chủ nghĩa cộng sản trong thế kỷ 20 phải chịu trách nhiệm cho cái chết của 100 – 110 triệu người trên toàn thế giới.  … Continue reading

Posted in book event, book event, Huynh Cong Anh, kể chuyện, Lien Ket's Activities, Tù cải tạo, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment