Monthly Archives: May 2016

Biển Chết! Cá Chết!

  Kính mời thưởng thức một sáng tác của Huỳnh Công Ánh  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Đất Nước Mình Ngộ Quá, Phải Không Anh?

Từ khi cô giáo Lam từ Hà Tĩnh cho phổ biến bài thơ nói lên nỗi khắc khoải của mình trước hiện tình đất nước, bài thơ đã làm xúc động biết bao người.  Đã có biết bao nhạc cảm nhận được nỗi lòng … Continue reading

Posted in concert, Opinion, Song, Tho / Poetry | Tagged , , , , , | Leave a comment

Đất Nước Mình Ngộ Quá…

Phổ nhạc bài thơ của Cô Giáo Lam như một bước đồng hành – Huỳnh Công Ánh sáng tác và trình bày.    

Posted in concert, Huynh Cong Anh, Song | Leave a comment