Monthly Archives: December 2014

Sơn Hà Nguy Biến

Giới Thiệu Sáng Tác Mới Huỳnh Công Ánh sáng tác và Trình bày    

Posted in concert, Huynh Cong Anh, Song, Tho / Poetry | Tagged , , , | Leave a comment

Xuân Đất Khách

Giới Thiệu Sáng Tác Mới Phổ thơ Trần Trung Đạo: Xuân Đất Khách Huỳnh Công Ánh sáng tác và Trình bày  

Posted in book event, Lien Ket's Activities, Song, Tho / Poetry | Leave a comment

Chúc Mừng Giáng Sinh 2014 và Năm Mới Dương Lịch 2015

  Kính chúc quý vị một Giáng Sinh an lành và Năm Mới nhiều niềm vui, nhiều thắng lợi. Mong Năm Mới 2015 sẽ mở ra một vận hội mới đầy vinh quang cho dân tộc Việt Nam.

Posted in Lien Ket's Activities | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment