Monthly Archives: October 2014

Lãnh Đạo Không Có Tuổi

THURSDAY, 02 OCTOBER 2014 23:41 WRITTEN BY ĐINH TẤN LỰC 0 COMMENTS Joshua-Wong Câu nói thật lòng ghi trong ảnh này có thể trở thành danh ngôn của nhân loại, nhưng cũng có thể trở thành một cú sốc đậm … Continue reading

Posted in Opinion | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Liên Kết Nhiệt Liệt Ủng Hộ Cuộc Cách Mạng Dù Bung của Sinh Viên Hương Cảng

Dân Chủ cho Hương Cảng Hoan Hô Tuổi Trẻ Hồng Kông 077 076 075 (1)

Posted in Opinion | Tagged , , , | Leave a comment

“Lãnh Đạo Cộng Sản Việt Nam” Đã Dám Dõng Dạc Thế Này Chưa?

Đám lãnh đạo cộng sản Trung cộng và Việt cộng hãy mở mắt mở tai mà nghe cho rõ lời tuyên bố dõng dạc của một nhà lập pháp dân chủ tại Hong Kong, ông Albert Ho:   “Nếu có … Continue reading

Posted in Opinion | Tagged , , , , | Leave a comment