Monthly Archives: September 2014

40 Năm Tăm Tối

  Khi đồng minh phản bội Là lúc công chính mù lòa, lòng nhân tăm tối Khi đồng minh tháo chạy Là lúc thế giới tự do nhức nhối, ô nhục Khi chiến sĩ cộng hòa buông súng Là lúc … Continue reading

Posted in Lien Ket's Activities, Tho / Poetry | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ngoảnh Lại Quê Hương

40 năm ra khỏi biên cương Áo súng tự do vứt ra ngoài đường Cả nòi giống Việt gông xiềng từ đó Người lính Cộng Hòa tù tội, đau thương   Ngoảnh lại quê hương 40 năm nòi giống điêu … Continue reading

Posted in Tho / Poetry | Tagged , , , | Leave a comment