Monthly Archives: August 2014

Tất Cả Cho Tinh Thần Yêu Nước, Chống Bạo Quyền và Ngoại Xâm của Tuổi Trẻ Việt Nam

Kính mời xem video chương trình Văn Nghệ ĐấuTranh tổ chức tại Dallas, Texas vào ngày 20-7-2014 tại Swayz Ballroom do đài truyền hình SBTN Dallas thực hiện:   https://www.youtube.com/watch?v=NR4r-SqixJ4&list=UUHtbdBrtDFXsNjdX1mJxqEA https://www.youtube.com/watch?v=4RGGbJ69kBI&list=UUHtbdBrtDFXsNjdX1mJxqEA

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Chiều Thơ Nhạc Yêu Nước

Xin kính mời xem video Chiều Thơ Nhạc Yêu Nước, giới thiệu các tác phẩm văn chương mới của 3 tác giả:  Thu Nga, Việt Phương và Huỳnh Công Ánh.  Đồng thời còn là buổi giới thiệu các CD Không … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Có Điều Gì Đã Mang Niềm Tin Trở Lại

    075 (1) 076 077  

Posted in concert, Lien Ket's Activities | Tagged , , , , | Leave a comment

Văn Nghệ Đấu Tranh Liên Kết Thổi Làn Gió Mới Đến Dallas

Sau những buổi trình diễn thật thành công tại San Jose, rồi Hoa Thịnh Đốn và Nam Cali, chương trình văn nghệ đấu tranh do tổ chức Liên Kết Văn Nghệ Sĩ, Thanh Niên, Sinh Viên Việt Nam Tự Do … Continue reading

Posted in concert, Lien Ket's Activities | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Chiều Thơ Nhạc Yêu Nước

Chiều Thơ Nhạc Yêu Nước.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Chiều Thơ Nhạc Yêu Nước

Người ta thường bảo rằng, trong Thơ có Nhạc, và trong Nhạc có Thơ. Chẳng thế mà mỗi thành phố mà tổ chức Liên Kết chọn để trình diễn, chuyễn tải dòng nhạc từ trong nước, các chương trình văn … Continue reading

Posted in book event, Lien Ket's Activities | Tagged , , , | Leave a comment