Monthly Archives: April 2014

Tháng 4 Nhớ Bạn

Mài gươm mãi đến bao giờ nhỉ? Bao giờ chém chết nỗi đau xưa Nỗi đau vẫn đó, ngày Quốc Hận 30-4 sông núi ngẩn ngơ! Vấn mãi trong hồn vòng tang trắng Rưng rưng rượu rót lệ đời ta … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment